Case studies

Op het gebied van Programma- en projectmanagement heb ik een succesvol track record. Meerdere keren ben ik teruggevraagd, waarbij de uitdagingen meestal groot en complex waren. Als ik voor een opdracht ga, dan zet ik me er meer dan 100% voor in en zet ik alles op alles om er een succes van te maken. Met name bijna onmogelijke trajecten zijn een enorme uitdaging.

De opdracht: Opdrachtgever had een instructie van de toezichthouder ontvangen met een duidelijke aanwijzing om binnen een bepaalde tijd te zorgen dat oprachtgever compliant was op een viertal domeinen binnen het Financial & Economic Crime Domein.

 • SIRA (Systematische Integriteits Risico Analys) moest voldoen aan de gestelde verwachtingen.
 • Policies en procedures compliant met laatste wet- en regelgeving (Wwft – SW)
 • Klantfiles compliant met deze geüpdate policies en procedures
 • Transaction Monitoring Business rule update inclusief utigebreide lookbacks.

Samen met een collega gaf ik leiding aan het PMO als programma manager en voerde ik 3 projecten als projectmanager uit. Onderdeel van het traject was en volledige project audit na de initiatie fase, om vast te stellen of de inrichting van het project inclusief het volledig project risico beheer op het gewenste niveau was. Deze audit is naar tevredenheid van de stakeholders afgerond.

Met name het werken onder constante tijdsdruk in een internationale organisatie cultuur die niet gewend is aan snel schakelen, waren de hoofduitdagingen. Het traject is succesvol afgesloten met een management statement naar de toezichthouder en een interne audit, waarbij het eindrapport ook direct met de toezichthouder gedeeld moest worden.

Bijzonder bij dit traject was het stakeholder management op groepsboard niveau en de juridische kant van het werken onder een instructie van een toezichthouder.

AML/KYC Remediation Programma


Oplossen Open audit Items AML/KYC

De opdracht: openstaande audit bevindingen in het AML/KYC domein die al lange tijd open stonden dienden binnen 6 maanden opgelost te worden. De bevindingen bevonden zich oa in:

 • IT security (informatie toegang)
 • Data analyse
 • Policy’s en Procedures
 • AML Transaction Monitoring
 • Klant file optimalisatie

De uitdaging lag hier met name in de korte tijdslijnen in combinatie met legacy systemen die niet snel aan te passen waren. Er werd echt een beroep op creativiteit gedaan om voor de korte termijn workarounds te kunnen implementeren die op lange termijn vervangen konden worden door sustainable oplossingen.

Dit project is succesvol afgesloten met een audit op basis van dezelfde uitgangspunten als de originele audit. De bevindingen zijn hiermee afgesloten.


Opdracht: Migreer de Duitse en Spaanse branches van een grote niet Europese Internationale Instelling naar branches van de Nederlandse entiteit van deze instelling (onder Nederlandse Bank vergunning). Deze opdracht was een vervolg stap van onderstaand Cross border Merger Poolse Branche. De uitvoering was op hoofdlijnen dezelfde, alleen de omvang was van een totaal andere orde. Binnen de organisatie werd dit gezien als een reversed take-over, waarbij emotie en daarmee de HR component een veel grotere rol speelde.

De uitdaging, naast de systeem migratie zat hier met name in het bij elkaar brengen/houden van de diverse arbeidsculturen. Met name de juridische kant van dit project waren groter en veel ingewikkelder dan in het Poolse traject, aangezien binnen Europa er nogal verschil in de aanpak van de diverse toezichthouders zit.

Bij het indienen van een notificatie is er een beperkte tijd om de migratie ook daadwerkelijk plaats te laten vinden. Spannend omdat er veel externe partijen waren waar een afhankelijkheid van was en die moeilijk te beïnvloeden waren.

Strategische wijziging Europees Branche Netwerk


Cross-border Merger Poolse Branche

Opdracht: Zorg dat een Poolse dochterbank van een Internationale financiële instelling omgezet wordt naar een branche van de Nederlandse entiteit (Nederlandse Bank vergunning) van deze Internationale Financiele instelling. Om dit te bewerkstelligen heb ik leiding gegeven aan een groot project team en hebben we onder andere de volgende zaken aangepakt:

 • Schrijven en indienen van Notificatie bij DNB
 • Opening nieuwe branche Polen.
 • Klantcommunicatie
 • Transfer van de assets en liabilities van de oude entiteit naar de nieuwe.
 • Boekhoudkundige migratie
 • HR migratie
 • Afsluiten oude entititeit
 • Toevoegen nieuwe entiteit aan IT omgeving Financiele Instelling Amsterdam
 • Aanpassen regulatory reporting.
 • Aanpassen clientfiles aan Nederlandse Wwft Wet- en regelgeving

Opdracht: Leiden van een werkgroep en afronden van een Product Definitie Studie.

Een software leverancier binnen de assurantie software had moeite om de studie naar een nieuw software product succesvol af te ronden. De (al bestaande) werkgroep had niet genoeg structuur. Veel verschillende meningen, veel discussie, weinig besluiten die werden genomen, waardoor de output uitbleef.

Ik heb het proces geleid door het organiseren van diverse workshops, zowel met Technisch architecten als met Business analysten. We hebben de zaken uit elkaar getrokken om overzicht te krijgen. Gefocust op de zaken waar overeenstemming over was. Duidelijke lijnen uitgezet. Beslissingen geforceerd en binnen de gewenste tijd een volledig product studie rapport opgeleverd

Product Defenition Study


CreditCard
Migratie

Opdracht: Migreer de creditcard processor van een mid-size bank in Nederland naar een nieuw processor in Canada. Uitdagingen bij deze opdracht waren de verschillende tijdzones, de IT aansluiting op het platform van de processor. Het in goede banen leiden van de clearing en het settlement van deze transacties.


Opdracht: Zet voor een fondsenbank in Nederland een betaalrekening op inclusief alle back-end processen die daarvoor nodig zijn. Ik heb mij bij deze opdracht met name gericht op het inregelen van Clearing en Settlement (inclusief volledige tussenrekeningen beheer) van dit product. En de insourcing van deze service bij een bestaand betalingsverkeer afhandelings centrum.

Implementatie Betaalrekening


Regulatory Reporting Betalings-verkeer

Opdracht: Zet binnen het payment centrum van een mid-size bank in Nederland een Rapportage over het betalingsverkeer op n.a.v. de requirements van de Toezichthouder (DNB).


Ondanks dat deze opdrachten niet onder de vlag van SolutionManagement zijn uitgevoerd, is het toch goed om te benoemen als onderdeel van mijn kennis en ervaring. Voor de software vendor Clear2Pay (later FIS) heb ik grote software implementaties gedaan bij Tier-1 en 2 banken in Europa. In deze rol werkte ik op de vloer bij de afnemende klant. Leidde daar onsite teams van business analysten en Technisch architecten. Daarnaast gaf ik leiding aan development teams en test teams in respectievelijk India, Polen en Belgie. Met name de aansluiting en de migratie van deze systemen was de uitdaging in deze rol.

In mijn rol als Vendor programma manager (Head of Professional Services) was ik verantwoordelijk voor de implementaties bij Rabobank, Credit Suisse, Commerzbank, Credit Agricole, Banco Santander, Mizuho Bank & MUFG.

Implementatie’s Payment Framework Banken

Meer cases op verzoek aan te leveren:

Hierboven ziet u slechts een greep. Met name de meest recente projecten die zijn afgerond in de laatse jaren. Er is echter meer. Dit kan op verzoek gedeeld worden.

 • Cultuur verander programma
 • Management Training en Coaching
 • Opzetten opvolging grote acties binnen inkomens verzekeraar inclusief ontwikkeling Offerte Volg Systeem.
 • Etc.