Services

Project Management

De uitdaging voor elke projectmanager is het leveren van de afgesproken scope, binnen de gestelde termijn en het gestelde budget. Om dit succesvol te kunnen volbrengen moet een projectmanager een goede balans vinden tussen een pro-actieve, pragmatische aanpak gecombineerd met volwassen risico management en budgetbewaking.

SolutionManagement selecteerd projectmanagers die de combinatie van deze vaardigheden in zich hebben. Wij staan voor leiderschap, eigenaarschap, heldere communicatie en een echte aanpakkers mentaliteit. Hierdoor hebben wij al vele projecten tot een succesvol einde gebracht.

Waar staan we voor:

Leveren wat we beloven

Grote betrokkenheid

Leiderschap door voorbeeldgedrag

Heldere communicatie

Creëren van draagvlak

Gedragen verandering waarbij ieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

Interesse in een meeting? Fysiek of digitaal? Neem contact met ons op!

Programma Management

Onze meest Seniore managers zijn niet alleen in staat om één enkel project te kunnen draaien maar kunnen ook meerder projecten in een programma organisatie aan sturen.

We kunnen optreden als kwartiermaker en de start van projecten voorbereiden. Natuurlijk zijn al onze projectmanagers en programmamanagers in staat om een PID (Project Initiation Document) op te leveren volgens de geldende marktstandaarden.

formal man with tablet giving presentation in office

Heeft u behoefte aan de tijdelijke inzet van een leidinggevende met veel management ervaring? Bijvoorbeeld bij tijdelijke vervanging in verband met ziekte. Of wellicht heeft u een afdeling of bedrijfsonderdeel dat ondermaats presteert en waar een tijdelijke verandering van management de uitkomst voor kan zijn.

SolutionManagement werkt met ervaren Interim Managers, die allen hun sporen ruimschoots verdiend hebben in het management. Managers met kijk op mensen en veel ervaring in verandertrajecten. Veel van onze interim managers coachen andere leidinggevenden op regelmatige basis.

Interim Management

Geïnteresseerd in een meeting (fysiek of digitaal), neem contact met ons op!